info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад хамаарах байгууллагуудын Шилэн дансны хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэнд 1-р улирлын байдлаарх хийсэн аудитын явц, байдал

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын Шилэн дансны мэдээллийг албан хаагчдыг байлцуулан цахим хуудснаас шууд хянаж шалган илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар заавар өгч ажиллав.

Аймгийн ЗДТГ-ын Шилэн дансанд мэдээлэл оруулах үүрэг бүхий албан хаагчдыг байлцуулан Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийн явцыг цахим хуудснаас шууд хянаж шалгаж илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар заавар өгч ажиллав.

  Байршил

  Холбоо барих
  Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст, Захиргааны 3-р байр 2 давхар 211,212 тоот

Утас : (+976) 70359856
И-мэйл : info@sankhuu.orkhon.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00