info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

ОРХОН АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБА

 

 

 Овог, нэр:

Албан тушаал: Албаны дарга, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч

Мэргэжил: Нягтлан бодогч 

Ажлын чиг үүрэг: Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг нэгдсэн бодлого, удирдлагаар хангаж ажиллах

Утасны дугаар: , 7035-9856  

Өрөөний дугаар: 213

 

 Овог, нэр: Н.Рэнчинханд

Албан тушаал: Ахлах мэргэжилтэн, дотоод аудитор

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Ажлын чиг үүрэг: Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг гүйцэтгэж дунд шатны удирдлагаар хангах

Утасны дугаар: 99176244, 7035-9856  

Өрөөний дугаар: 211а

 

 Овог, нэр: Д.Цэрэннадмид

Албан тушаал: Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Ажлын чиг үүрэг: Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг гүйцэтгэж ажиллах

Утасны дугаар: 99088985, 7035-9855  

Өрөөний дугаар: 211б

 

 Овог, нэр: Ц.Тэгшжаргал

Албан тушаал: Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Ажлын чиг үүрэг: Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг гүйцэтгэж ажиллах

Утасны дугаар: 99359487, 7035-9855  

Өрөөний дугаар: 212

 

 Овог, нэр: О.Болормаа

Албан тушаал: Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Ажлын чиг үүрэг: Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг гүйцэтгэж ажиллах

Утасны дугаар: 95005052, 7035-9855  

Өрөөний дугаар: 211б

 

Овог, нэр: Б.Баасансүрэн

Албан тушаал: Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч, дотоод аудитор

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Ажлын чиг үүрэг: Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг гүйцэтгэж ажиллах

Утасны дугаар: 99076216, 7035-9855  

Өрөөний дугаар: 212

 

 Овог, нэр: Ч.Энхтуяа

Албан тушаал: Дотоод ажилтан-дотоод аудитор

Мэргэжил: Санхүүч

Ажлын чиг үүрэг: Байгууллагын архив, албан хэргийг эрхлэн хөтөлж, албаны өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, дотоод ажлыг зохион байгуулан гүйцэтгэх. удирдлагыг мэдээллээр хангах, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын багт орж ажиллах

Утасны дугаар: 99074259, 7035-9855  

Өрөөний дугаар: 211а

 

Овог, нэр: Т.Энхзаяа

Албан тушаал: Дотоод аудитор

Мэргэжил: Эдийн засагч, Төрийн удирдлагын менежер

Ажлын чиг үүрэг: Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг гүйцэтгэж ажиллах

Утасны дугаар: 99636371, 7035-9855  

Өрөөний дугаар: 212

 

Овог, нэр: О.Гэрэлээ

Албан тушаал: Нягтлан бодогч-туслах ажилтан

Мэргэжил: Нягтлан бодогч

Ажлын чиг үүрэг: Санхүүгийн болон дотоод аудитын хяналт шалгалт гүйцэтгэхэд  туслалцаа үзүүлэх, Монгол Улсын "Төсвийн тухай", "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай" болон холбогдох хуулийн заалтыг хэрэгжүүлж байгууллагын үндсэн үүрэг зорилтыг ханган биелүүлэх талаар гаргасан тогтоол шийдвэрийг биелүүлж, нягтлан бодох бүртгэлийн өдөр тутмын ажлыг гүйцэтгэх, өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, зарцуулалтанд хяналт тавих

Утасны дугаар: 94947266,  

Өрөөний дугаар: 212

  Байршил

  Холбоо барих
  Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст Баг, Захиргааны 3-р байр 2 давхар 212, 213, 214 тоот

Утас : (+976) 70359856
И-мэйл : info@sankhuu.orkhon.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00