info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

ЭРДЭНЭТ ХОТЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Эрдэнэт хотын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд:

1. Байгууллагын албан хаагчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг буюу эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ, дотрын ЭХО, эмчийн үзлэгт хамруулж мэргэжлийн эмчээс заавар зөвөлгөөг авч ажиллаа

2. Захиргааны III-р байрны гаднах явган замын талбайн цас мөсийг цэвэрлэлээ.