info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

“Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий бараа, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн байгууллагын шилэн данс” сэдэвт сургалтын тайлан

 Орхон аймаг                                                                                                                  2018.02.28

             Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий бараа, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын захирал, нягтлан бодогч нарт зориулсан сургалтыг 2018 оны 2-р сарын 28-ны өдөр 10 00 цагт зохион байгууллаа. Сургалтаар:

-       Шилэн дансны хууль тогтоомжийн танилцуулга, шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудасны танилцуулга -10 минут

-       Шилэн дансны админ эрх, түүний үүрэг-5 минут

-       Шилэн дансны хэрэглэгчийн эрх мэдээлэл оруулах ажиллагаа-5 минут

-       Асуулт хариулт, чөлөөт ярилцлага-15 минут гэсэн хөтөлбөрийн дагуу 20 захирал, нягтлан бодогч нарт сургалт хийлээ.