info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм