info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 4 дүгээр сарын мэдээ

     Аймгийн  Засаг  даргын  баталсан  удирдамжийн дагуу Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, Хотын захирагчийн алба, Мал эмнэлгийн газар, Аймгийн Музей, 16-р цэцэрлэг, 9-р цэцэрлэг, Энхжихмандариваа ӨЭМТ-ийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд батлагдсан удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт санхүүгийн хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж танилцуулгыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.

Аймгийн  Засаг  даргын  баталсан  удирдамжийн дагуу Шинжлэх ухаан технологийн парк ОНӨААТҮГ, 20-р цэцэрлэгийн 2021 оны  төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт санхүүгийн хяналт шалгалтыг ажлын 14 хоногт хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна.

 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД

АУДИТЫН АЛБА