info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2022-11-22 - 14

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР


САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2022-08-22 - 39

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ


Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам

2022-07-20 - 69

Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам


ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

2022-02-05 - 1005

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ


Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

2022-01-10 - 67

Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөө

2021-01-04 - 478

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөө


ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2020-09-30 - 495

"Дотоод аудитор" албан тушаалын сул орон тоон дээр ажилтан сонгон шалгаруулж авах гэж байна. Сонирхсон иргэд сонгон шалгаруулалтын зартай танилцана уу. http://erdenet.mn/medee/d/200900074


ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2020-06-12 - 1053

Төрийн албаны зөвлөлийн Орхон аймаг дахь салбар зөвлөлийн захиалгын дагуу, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 1.3.2, 2.1-д заасныг үндэслэн Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Дотоод аудитор /мэргэжилтэн/ албан тушаалд сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд зарлаж байна.


Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн 2019 оны төлөвлөгөө

2019-02-26 - 1871

Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн 2019 оны төлөвлөгөө


Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

2019-02-26 - 1280

Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр