info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Дотоод аудитын хороо

Аймгийн дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүн шинэчлэгдлээ.

2023-01-12 - 302

Аймгийн дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүн шинэчлэгдлээ.


Аймгийн дотоод аудитын хорооны хурал

2021-06-09 - 356

Аймгийн дотоод аудитын хорооны хурал


Аймгийн Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

2021-03-03 - 555

Аймгийн Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай


Аймгийн Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай.

2019-03-01 - 1452

Аймгийн Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай.


ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

2017-03-06 - 1978

ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ