info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Сургалт

"Мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил-2024" Хойд бүсийн сургалт, зөвлөгөөнд оролцлоо.

2024-04-16 - 12

"Мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил-2024" Хойд бүсийн сургалт, зөвлөгөөнд оролцлоо.


Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны хүрээнд 2024 оны 01 дүгээр сард төлөвлөгөөт сургалтуудад хамрагдлаа.

2024-02-07 - 53

Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны хүрээнд 2024 оны 01 дүгээр сард төлөвлөгөөт сургалтуудад хамрагдлаа.


"Ногоон ажлын байр" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа

2023-10-09 - 91

Албаны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Насан туршийн боловсролын төвийн багш Н.Лхагвадулам “Ногоон ажлын байр” “Хүүхэд гэр бүлийн баялаг” сэдэвт сургалтад албан хаагчид хамрагдлаа.


“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, гүйцэтгэлийн удирдлага” сэдэвт чадавхжуулах сургалтад хамрагдлаа

2023-10-04 - 81

Монгол Улсын Их хурлын Ёс зүй, сахилга хариуцлагын байнгын хороо, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, гүйцэтгэлийн удирдлага” сэдэвт чадавхжуулах сургалтад албаны дарга Д.Сайзмаа 2023 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр хамрагдлаа.


"Авилгын эсрэг менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 олон улсын стандартын гарын авлага, үйл ажиллагааны журмуудын танилцуулга" сэдэвт сургалтыг дотооддоо зохион байгууллаа.

2023-09-14 - 113

"Авилгын эсрэг менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 олон улсын стандартын гарын авлага, үйл ажиллагааны журмуудын танилцуулга" сэдэвт сургалтыг дотооддоо зохион байгууллаа.


"Байгууллагын соёл" сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа

2023-03-30 - 167

Албаны ёс зүйн зөвлөл, Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ний өдөр “ Байгууллагын соёл” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, албаны албан хаагчид хамрагдлаа. Тус сургалтаар байгууллагын соёлын төрөл, төлөвшил, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн талаарх мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэн, байгууллагын соёлын талаар кейс ажиллан ярилцлаа.


"Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 олон улсын стандарт"-г хэрэгжүүлэх шаардлага, авлигын эсрэг хууль болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт" сургалт зохион байгууллаа

2023-03-09 - 247

Чанарын удирдлагын ажлын хэсгээс 2023 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр байгууллагын албан хаагчдад “Авлигын эсрэг чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 Олон улсын стандарт”-ыг нэвтрүүлэх шаардлага, Авлигын эсрэг хууль болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт сэдэвт сургалт боллоо.


ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТ

2023-01-19 - 143

2023 оны сургалтын төлөвлөгөөний “Бүх нийтийг монгол бичигт сургах ажлыг эрчимжүүлж, албан хэргийг кирилл, монгол хос бичгээр хөтлөн явуулах бэлтгэлийг хангах зорилт”-ын хүрээнд албан хаагчид үндэсний бичгийн 30 багц цагийн сургалтыг Насан туршийн боловсрол төвтэй хамтран эхлүүлээд байна.


“Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 Олон улсын стандарт”-ын талаарх сургалт

2022-09-28 - 184

“Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 Олон улсын стандарт”-ын талаарх сургалт


“Ажлын байран дахь харилцаа, ёс зүй, стресс, түүнийг зохицуулах нь” сэдэвт сургалтын тайлан

2022-04-29 - 252

“Ажлын байран дахь харилцаа, ёс зүй, стресс, түүнийг зохицуулах нь” сэдэвт сургалтын тайлан