info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлт

Аймгийн Засаг даргын орлогчоор 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа.

2024-02-28 - 50

Аймгийн Засаг даргын орлогчоор 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа.


Аймгийн Засаг даргаар 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа

2023-02-16 - 195

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 9 зорилт, 53 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгаж, аймгийн Засаг даргаар батлууллаа.


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2022-03-14 - 479

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө


Албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-нд дүгнүүлнэ.

2021-12-31 - 399

Албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-нд дүгнүүлнэ.


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2021-04-08 - 347

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө


Албаны даргын 2020 оны үр дүнгийн гэрээг 2020 оны 12 дугаар сарын 25нд дүгнүүлэв.

2021-01-29 - 375

Албаны даргын 2020 оны үр дүнгийн гэрээг 2020 оны 12 дугаар сарын 25нд дүгнүүлэв.


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2020-04-20 - 747

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017-04-10 - 3026

Аймгийн дотоод аудитын хорооны 2017 оны 2-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар Албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулав.


Албаны даргын 2016 оны үр дүнгийн гэрээг 2016 оны 12-р сарын 19 нд дүгнүүлэв.

2017-04-05 - 1702

Засаг даргатай байгуулсан дотоод аудитын албаны даргын үр дүнгийн гэрээг “Хангалттай сайн” гэсэн үнэлгээтэй дүгнүүлэв.


Албаны үйл ажиллагааны 2016 оны ажлын төлөвлөгөө

2016-07-28 - 6356

Аймгийн засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны жилийн ажлын төлөвлөгөөг 2016 оны 01-р сарын 13-нд байгуулж баталгаажуулав.