info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Мэдээ мэдээлэл

"МАЛЧДАД ТУСЛАЯ" АЯНД НЭГДЭЦГЭЭЕ

2024-02-23 - 11

Онцгой байдлын газраас санаачлан явуулж буй "Малчдад туслая" аянд Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны нийт албан хаагчид нэгдлээ. Та ч бас нэгдээрэй.


Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны хүрээнд 2024 оны 01 дүгээр сард төлөвлөгөөт сургалтуудад хамрагдлаа.

2024-02-07 - 23

Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны хүрээнд 2024 оны 01 дүгээр сард төлөвлөгөөт сургалтуудад хамрагдлаа.


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 1-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан

2024-02-01 - 25

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 1-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 12-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан

2024-01-08 - 53

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 12-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан


Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцооны ISO 37001:2016 Олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж эхэллээ.

2023-12-19 - 52

Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцооны ISO 37001:2016 Олон улсын стандартыг салбарын түвшинд болон төрийн байгууллагуудаа манлайлан үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж эхэллээ.


Авилгын эсрэг менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 олон улсын стандарын гэрчилгээ

2023-12-19 - 67

Авилгын эсрэг менежментийн тогтолцоо ISO 37001:2016 олон улсын стандарын гэрчилгээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 11-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан

2023-12-07 - 87

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 11-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан


“ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД АУДИТОР, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧДЫН СУРГАЛТ-2023” боллоо.

2023-11-20 - 70

“ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД АУДИТОР, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧДЫН СУРГАЛТ-2023” боллоо.


"ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ, НЭГДСЭН ЦАХИМ СИСТЕМД МЭДЭЭЛЭЛ БАЙРШУУЛАХ АРГА ЗҮЙ" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

2023-11-13 - 88

"ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ САЙЖРУУЛАХ, НЭГДСЭН ЦАХИМ СИСТЕМД МЭДЭЭЛЭЛ БАЙРШУУЛАХ АРГА ЗҮЙ" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 10-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан

2023-11-07 - 81

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 10-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан