info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРГИЙГ ХОС БИЧГЭЭР ХӨТЛӨХ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН 2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2024-06-24 - 4

ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРГИЙГ ХОС БИЧГЭЭР ХӨТЛӨХ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН 2024 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН


ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРАЛ

2024-06-07 - 14

ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ХУРАЛ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 5-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан

2024-06-07 - 29

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 5-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан


"Чанарын форум-2024" арга хэмжээнд Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны стандартуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн тухай сайн туршлагаа хуваалцлаа.

2024-05-27 - 48

"Чанарын форум-2024" арга хэмжээнд Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны стандартуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн тухай сайн туршлагаа хуваалцлаа.


"Тарлан толгой" уулын энгэрт мод тарьлаа

2024-05-09 - 61

"Тарлан толгой" уулын энгэрт мод тарьлаа


Албаны "Шилэн дансны тухай" хуулийн 2024 оны 01 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын мэдээ

2024-05-07 - 60

Албаны "Шилэн дансны тухай" хуулийн 2024 оны 01 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын мэдээ


"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2024 оны 01 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын мэдээ

2024-05-06 - 57

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2024 оны 01 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын мэдээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 4-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан

2024-05-01 - 77

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 4-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 3-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан

2024-04-03 - 94

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 3-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан


САЙН ТУРШЛАГАА ХУВААЛЦЛАА

2024-03-25 - 74

Сайн туршлагаа хуваалцлаа