info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдсэн дотоод аудитын нэгдсэн танилцуулга

2023-05-31 - 4

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдсэн дотоод аудитын нэгдсэн танилцуулга


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 04 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ

2023-05-03 - 37

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 04 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 03 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ

2023-04-03 - 38

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 03 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ


Авлигагүй засаглал

2023-03-15 - 60

Авлигагүй засаглал


Аймгийн Засаг даргаар албаны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа

2023-02-16 - 56

Аймгийн Засаг даргаар албаны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 01 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ

2023-02-02 - 62

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 01 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ


Гадна талбайн цас цэвэрлэгээ

2023-01-17 - 50

Аж ахуйн нэгж байгууллагууд ойр орчмын 50 метр газар, нийтийн эзэмшлийн зам талбай дахь цас, мөсийг цэвэрлэх үүргийн дагуу байгууллагын гадна талбайн цэвэрлэгээг хийлээ.


Санхүүгийн хяналт,дотоод аудитын албаны 2022 оны 12 дугаар сарын ажлын товч мэдээ

2023-01-04 - 53

Санхүүгийн хяналт,дотоод аудитын албаны 2022 оны 12 дугаар сарын ажлын товч мэдээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 11 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ

2022-12-06 - 82

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 11 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 10 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ

2022-11-08 - 78

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 09 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ