info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 8-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан

2023-09-11 - 17

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 8-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 6-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан

2023-07-03 - 76

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 6-р сард хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч тайлан


Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдсэн дотоод аудитын нэгдсэн танилцуулга

2023-05-31 - 76

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдсэн дотоод аудитын нэгдсэн танилцуулга


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 04 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ

2023-05-03 - 96

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 04 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 03 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ

2023-04-03 - 94

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 03 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ


Авлигагүй засаглал

2023-03-15 - 113

Авлигагүй засаглал


Аймгийн Засаг даргаар албаны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа

2023-02-16 - 89

Аймгийн Засаг даргаар албаны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 01 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ

2023-02-02 - 103

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны 01 дүгээр сарын ажлын товч мэдээ


Гадна талбайн цас цэвэрлэгээ

2023-01-17 - 90

Аж ахуйн нэгж байгууллагууд ойр орчмын 50 метр газар, нийтийн эзэмшлийн зам талбай дахь цас, мөсийг цэвэрлэх үүргийн дагуу байгууллагын гадна талбайн цэвэрлэгээг хийлээ.


Санхүүгийн хяналт,дотоод аудитын албаны 2022 оны 12 дугаар сарын ажлын товч мэдээ

2023-01-04 - 90

Санхүүгийн хяналт,дотоод аудитын албаны 2022 оны 12 дугаар сарын ажлын товч мэдээ