info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Тайлан

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 2023 оны 03 дугаар сарын мэдээ

2023-04-03 - 46

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 2023 оны 03 дугаар сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 01 дүгээр улирлын тайлан

2023-03-22 - 60

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 01 дүгээр улирлын тайлан


Санхүүгийн хяналт, шалгалт дотоод аудитын 02 дугаар сарын мэдээ

2023-03-03 - 76

Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын 02 дугаар сарын мэдээ


Аймгийн Засаг даргаар 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа

2023-02-16 - 44

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 9 зорилт, 53 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгаж, аймгийн Засаг даргаар батлууллаа.


"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2022 оны 04 дүгээр улирлын хэрэгжилтэнд хийж гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ

2023-02-13 - 70

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2022 оны 04 дүгээр улирлын хэрэгжилтэнд хийж гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ


Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын 2023 оны 01 дүгээр сарын мэдээ

2023-01-31 - 63

Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын 2023 оны 01 дүгээр сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 12 дугаар сарын мэдээ

2023-01-04 - 51

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 12 дугаар сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2022 оны 04 дүгээр улирлын тайлан

2022-12-23 - 58

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2022 оны 04 дүгээр улирлын тайлан


Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 11 дүгээр сарын мэдээ

2022-11-30 - 55

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 11 дүгээр сарын мэдээ


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 3 дугаар улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл

2022-11-30 - 96

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 3 дугаар улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл