info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Тайлан

Аймгийн Засаг даргын орлогчоор 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа.

2024-02-28 - 50

Аймгийн Засаг даргын орлогчоор 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа.


"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2023 оны 04 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ

2024-01-31 - 85

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2023 оны 04 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ


"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2023 оны 03 дугаар улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ

2023-12-07 - 123

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2023 оны 03 дугаар улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 03 дугаар улирлын тайлан

2023-09-20 - 101

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 03 дугаар улирлын тайлан


Шилэн дансны тухай

2023-08-11 - 95

Шилэн дансны тухай" хуулийн 2023 оны 02 дугаар улирлын хэрэгжилтэнд хийж гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 02 дугаар улирлын тайлан

2023-06-22 - 94

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 02 дугаар улирлын тайлан


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 2023 оны 03 дугаар сарын мэдээ

2023-04-03 - 258

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 2023 оны 03 дугаар сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 01 дүгээр улирлын тайлан

2023-03-22 - 220

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 01 дүгээр улирлын тайлан


Санхүүгийн хяналт, шалгалт дотоод аудитын 02 дугаар сарын мэдээ

2023-03-03 - 206

Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын 02 дугаар сарын мэдээ


Аймгийн Засаг даргаар 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа

2023-02-16 - 195

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 9 зорилт, 53 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгаж, аймгийн Засаг даргаар батлууллаа.