info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Тайлан

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 03 дугаар улирлын тайлан

2023-09-20 - 28

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 03 дугаар улирлын тайлан


Шилэн дансны тухай

2023-08-11 - 20

Шилэн дансны тухай" хуулийн 2023 оны 02 дугаар улирлын хэрэгжилтэнд хийж гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 02 дугаар улирлын тайлан

2023-06-22 - 18

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 02 дугаар улирлын тайлан


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 2023 оны 03 дугаар сарын мэдээ

2023-04-03 - 150

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 2023 оны 03 дугаар сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 01 дүгээр улирлын тайлан

2023-03-22 - 141

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2023 оны 01 дүгээр улирлын тайлан


Санхүүгийн хяналт, шалгалт дотоод аудитын 02 дугаар сарын мэдээ

2023-03-03 - 134

Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын 02 дугаар сарын мэдээ


Аймгийн Засаг даргаар 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа

2023-02-16 - 110

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 9 зорилт, 53 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгаж, аймгийн Засаг даргаар батлууллаа.


"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2022 оны 04 дүгээр улирлын хэрэгжилтэнд хийж гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ

2023-02-13 - 161

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2022 оны 04 дүгээр улирлын хэрэгжилтэнд хийж гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ


Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын 2023 оны 01 дүгээр сарын мэдээ

2023-01-31 - 125

Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын 2023 оны 01 дүгээр сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 12 дугаар сарын мэдээ

2023-01-04 - 109

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 12 дугаар сарын мэдээ