info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт, шалгалтын тайлан

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 2023 оны 03 дугаар сарын мэдээ

2023-04-03 - 281

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын 2023 оны 03 дугаар сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт, шалгалт дотоод аудитын 02 дугаар сарын мэдээ

2023-03-03 - 227

Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын 02 дугаар сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын 2023 оны 01 дүгээр сарын мэдээ

2023-01-31 - 227

Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын 2023 оны 01 дүгээр сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 12 дугаар сарын мэдээ

2023-01-04 - 205

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 12 дугаар сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 11 дүгээр сарын мэдээ

2022-11-30 - 209

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 11 дүгээр сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 10 дугаар сарын мэдээ

2022-10-30 - 183

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 10 дугаар сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 09 дүгээр сарын мэдээ

2022-10-04 - 257

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 09дүгээр сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 07,08 дугаар сарын мэдээ

2022-09-05 - 255

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 07,08 дугаар сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 06 дугаар сарын мэдээ

2022-07-18 - 246

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 06 дугаар сарын мэдээ


Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 05 дугаар сарын мэдээ

2022-06-10 - 320

Санхүүгийн хяналт шалгалтын 2022 оны 05 дугаар сарын мэдээ