info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Дотоод аудитын тайлан

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2023 оны 04 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ

2024-01-31 - 60

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2023 оны 04 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ


"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2023 оны 03 дугаар улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ

2023-12-07 - 101

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2023 оны 03 дугаар улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ


Шилэн дансны тухай

2023-08-11 - 79

Шилэн дансны тухай" хуулийн 2023 оны 02 дугаар улирлын хэрэгжилтэнд хийж гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ


"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2022 оны 04 дүгээр улирлын хэрэгжилтэнд хийж гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ

2023-02-13 - 228

"Шилэн дансны тухай" хуулийн 2022 оны 04 дүгээр улирлын хэрэгжилтэнд хийж гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээ


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 3 дугаар улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл

2022-11-30 - 214

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 3 дугаар улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл


Дотоод аудитын талаарх мэдээлэл

2022-10-04 - 237

Дотоод аудитын талаарх мэдээлэл


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 2 дугаар улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл

2022-09-12 - 190

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 2 дугаар улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл


Шилэн дансны тухай хуулийн 2022 оны 1 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл

2022-05-13 - 290

Шилэн дансны тухай хуулийн 2022 оны 1 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2021 оны 4 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл

2022-04-28 - 167

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2021 оны 4 дүгээр улирлын хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын талаарх мэдээлэл


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны дотоод аудитын шалгалтын 2022 оны 03 дугаар сарын мэдээ

2022-04-05 - 331

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны дотоод аудитын шалгалтын 2022 оны 03 дугаар сарын мэдээ