info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Захирамж

АЙМГИЙН ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

2022-06-20 - 332

АЙМГИЙН ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны бүтэц, орон тоог батлах тухай

2019-08-16 - 732

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны бүтэц, орон тоог батлах тухай


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны бүтэц, орон тоог батлах тухай

2018-06-25 - 709

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны бүтэц, орон тоог батлах тухай


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны бүтэц, орон тоог батлах тухай

2018-01-10 - 827

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны бүтэц, орон тоог батлах тухай


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны бүтэц орон тоог батлах тухай

2016-07-28 - 3178

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны бүтэц орон тоог батлах тухай Аймгийн засаг даргын 2016 оны А/89 тоот захирамж


Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай

2016-07-28 - 5540

Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай Аймгийн засаг даргын 2016 оны А/158 захирамж


Санхүүгийн хяналт, аудитын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2016-07-28 - 1827

Санхүүгийн хяналт, аудитын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Аймгийн засаг даргын 2014 оны А/587 захирамж