info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Зарлал

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас

2023-04-14 - 166

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас


Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас

2023-04-12 - 209

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас


Шилэн дансны шинэ системд мэдээлэл байршуулахдаа дараах талбаруудыг анхаараарай.

2023-02-02 - 154

Шилэн дансны шинэ системд мэдээлэл байршуулахдаа дараах талбаруудыг анхаараарай.


"Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" сургалтын зар

2022-12-08 - 183

"Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт" сургалтын зар


Нийт байгууллагуудын анхааралд

2021-05-06 - 434

Шилэн дансны цахим системд мэдээллээ хуулийн хугацаанд байршуулна уу!


Шилэн дансны тайлан илгээх тухай

2017-07-04 - 1381

Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийн дагуу 2-р улирлын тайланг 2017 оны 07-р сарын 07-ны дотор байгууллагын админ буюу дотоод хяналтын ажилтан хянаж цахимаар илгээнэ үү.


Зарлал

2017-04-04 - 1280

Шилэн дансны 2017 оны 1-р улирлын тайланг илгээх тухай


Зарлал

2017-03-07 - 1362

Шилэн дансны хууль тогтоомжийн сургалт зохион байгуулах тухай


Зарлал

2017-01-10 - 1224

Шилэн дансны хууль тогтоомжийн тухай сургалт


Зарлал

2016-12-25 - 1247

Шилэн дансны улирлын тайлан илгээх тухай