info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

ИТХ-ын тогтоол

АЙМГИЙН ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

2021-03-18 - 219

АЙМГИЙН ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ


АЙМГИЙН ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

2019-03-25 - 242

АЙМГИЙН ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ


Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 159 дүгээр тогтоол "Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам"

2016-09-08 - 3544

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 159 дүгээр тогтоол "Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам"Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 156 дугаар тогтоол "Хөлсөөр ажиллах гэрээний нийтлэг загвар"

2016-09-08 - 5353

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 156 дугаар тогтоол
Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай

2016-07-28 - 1790

Орхон аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2016 оны 03-р сарын 04-ний өдрийн хуралдаанаар Аймгийн дотоод аудитын хороог байгуулав.