info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

Төсвийн шууд захирагчийн аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2017 оны үр дүнгийн гэрээ

2017-04-05 - 918

Аймгийн Засаг даргатай 2017 оны 1-р сарын 20-ны өдөр үр дүнгийн гэрээ байгуулав.


Төсвийн шууд захирагчийн 2016 оны үр дүнгийн гэрээ

2016-07-28 - 2475

Аймгийн засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны жилийн ажлын төлөвлөгөөг 2016 оны 01-р сарын 13-нд байгуулж баталгаажуулав.