info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2022-03-14 - 57

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2021-04-08 - 63

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2020-04-20 - 297

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017-04-05 - 2529

Аймгийн дотоод аудитын хорооны 2017 оны 2-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар Албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулав.


Албаны үйл ажиллагааны 2016 оны ажлын төлөвлөгөө

2016-07-28 - 4754

Аймгийн засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны жилийн ажлын төлөвлөгөөг 2016 оны 01-р сарын 13-нд байгуулж баталгаажуулав.