info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй хамтарч төрийн байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт хийсэн сургалтын тайлан

2017-12-04 - 73

Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй хамтарч төрийн байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт хийсэн сургалтын тайлан Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй хамтарч төрийн байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт хийсэн сургалтын тайлан


ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

2017-11-28 - 96

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН


Зөрчлийн тухай хууль, зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн сургалтын тайлан

2017-11-07 - 105

Орхон аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор Ч.Сэлэнгэ 2017 оны 11-р сарын 04-ний өдөр зөрчлийн тухай хууль, зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн сургалтыг Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын өрөөнд зохион байгуулж, албаны 9 албан хаагч хамрагдлаа.


Төрийн байгууллагуудын дотоод хяналтын ажилтан нарт сургалт зохион байгууллалаа

2017-05-29 - 168

Төрийн байгууллагуудын дотоод хяналтын ажилтан нарт зориулсан сургалтыг 2017 оны 5-р сарын 24-26 ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.


ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИАР 2017 ОНД ОРОН НУТГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

2017-05-15 - 36

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 2017 оны 05-р сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан захиргааны ерөнхий хуулийн сургалтанд байгууллагын 6 албан хаагч хамрагдлаа.


"Хүний хөгжил-Төрийн алба" сэдэвт сургалтын тайлан

2017-03-27 - 36

Улсын салбарын санхүүгийн хяналтын улсын байцаагч, дотоод аудиторын мэргэшүүлэх сургалтын хүрээнд аймгийн ЗДТГ-аас 2017 оны 03-р сарын 25-ний өдөр зохион байгуулсан “Хүний хөгжил-Төрийн алба” сэдэвт сургалтанд байгууллагын 7 албан хаагчийг хамрууллаа.


Орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт авдаг Хувийн сургууль, цэцэрлэг болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн Захирал болон нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгууллаа.

2017-03-16 - 235

“Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил үйлчилгээ гүйцэтгэсэн байгууллагын шилэн дансны хөтлөлт” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 03-р сарын 10-ны өдрийн 900 цагт Боловсрол соёл урлагын газрын хурлын танхимд


СХАА-ны албан хаагчдад авлигын эсрэг хууль, шилэн дансны хууль тогтоомж ХАСХОМ гаргахад анхаарах асуудлын талаар хийсэн сургалтын тайлан

2017-01-30 - 40

Улсын салбарын санхүүгийн хяналтын улсын байцаагч, дотоод аудиторын мэргэшүүлэх сургалтын хүрээнд 2017 оны 1-р сарын 30 -ны өдөр албаны бүх албан хаагчидад сургалт хийлээ.


Шилэн дансны хууль тогтоомжийн тухай сургалт явуулав

2017-01-22 - 179

Төрийн байгууллагад шинээр томилогдсон дарга, нягтлан бодогч нарт зориулсан сургалтыг 2 удаа зохион байгуулав.


Төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтан, нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгууллаа.

2017-01-12 - 250

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас зарласан “Үйлчилгээний соёл-Иргэдийн сэтгэл ханамж” сэдэвт сарын аяны хүрээнд мөн Төрийн аудитын байгууллагатай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу төсвийн шууд захирагчид болон нягтлан бодогчдод 2017 оны 1 дүгээр сарын 11-ны өдөр сургалт мэдээллийг өгч ажиллаа.