info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

“ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ХОЛБОГДОХ ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТААР ИЛЭРЧ БУЙ НИЙТЛЭГ ЗӨРЧИЛ ДУТАГДАЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ ЦАХИМ СУРГАЛТ

2022-03-31 - 47

“ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ХОЛБОГДОХ ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТААР ИЛЭРЧ БУЙ НИЙТЛЭГ ЗӨРЧИЛ ДУТАГДАЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ ЦАХИМ СУРГАЛТ


Төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалт

2022-02-14 - 50

Төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалт


Байгууллагын албан хаагчид монгол бичгийн сургалтад хамрагдлаа.

2021-12-15 - 31

Байгууллагын албан хаагчид монгол бичгийн сургалтад хамрагдлаа.


ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО-MNS ISO 9001:2016 СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2021-12-06 - 92

ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО-MNS ISO 9001:2016 СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.


“БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ҮНЭЛЭХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ БОГИНО ХУГАЦААНЫ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2021-11-24 - 108

Удирдлагын академиийн мэргэшил дээшлүүлэх институтээс 2021 оны 11 дүгээр сарын 22-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх арга зүй” сэдэвт богино хугацааны сургалтад албаны ахлах мэргэжилтэн, ХШҮХМэргэжилтэн нар онлайнаар хамрагдлаа.


САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД “ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛ, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХАРИЛЦАА,ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ” СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2021-10-28 - 125

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД “ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛ, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХАРИЛЦАА,ХАНДЛАГА, ЁС ЗҮЙ” СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.


Цахим сургалтад хамрагдлаа.

2021-10-22 - 121

Цахим сургалтад хамрагдлаа.


Цахим сургалт

2021-05-06 - 295

Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан “Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” цахим сургалтанд албаны нийт албан хаагчид хамрагдаж гэрчилгээ авлаа.


Богино хугацааны зайн сургалт

2021-02-22 - 160

Удирдлагын академиас зохион байгуулсан Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээ, “ Алсын хараа-2050” сэдэвт богино хугацааны зайн сургалтад албаны ахлах мэргэжилтэн-санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч О.Болормаа, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Л.Булганцэцэг нар 2021 оны 02 дугаар сарын 01-19-ны өдрүүдэд хамрагдаж нийт 40 цагийн хичээл судлан үнэмлэх авлаа.