info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

“Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий бараа, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн байгууллагын шилэн данс” сэдэвт сургалтын тайлан

2018-03-01 - 123

“Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий бараа, ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэсэн байгууллагын шилэн данс” сэдэвт сургалтын тайлан


Төрийн байгууллагуудын төсвийн шууд захирагч нарт хийсэн “ Шилэн дансны хууль тогтоомж, түүний хэрэгжилт ” сэдэвт сургалтын тайлан

2018-03-01 - 131

Төрийн байгууллагуудын төсвийн шууд захирагч нарт хийсэн “ Шилэн дансны хууль тогтоомж, түүний хэрэгжилт ” сэдэвт сургалтын тайлан


Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй хамтарч төрийн байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт хийсэн сургалтын тайлан

2017-12-04 - 186

Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй хамтарч төрийн байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт хийсэн сургалтын тайлан Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй хамтарч төрийн байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт хийсэн сургалтын тайлан


ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

2017-11-28 - 244

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН


Зөрчлийн тухай хууль, зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн сургалтын тайлан

2017-11-07 - 218

Орхон аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор Ч.Сэлэнгэ 2017 оны 11-р сарын 04-ний өдөр зөрчлийн тухай хууль, зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн сургалтыг Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын өрөөнд зохион байгуулж, албаны 9 албан хаагч хамрагдлаа.


Төрийн байгууллагуудын дотоод хяналтын ажилтан нарт сургалт зохион байгууллалаа

2017-05-29 - 257

Төрийн байгууллагуудын дотоод хяналтын ажилтан нарт зориулсан сургалтыг 2017 оны 5-р сарын 24-26 ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.


ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИАР 2017 ОНД ОРОН НУТГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

2017-05-15 - 124

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 2017 оны 05-р сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан захиргааны ерөнхий хуулийн сургалтанд байгууллагын 6 албан хаагч хамрагдлаа.


"Хүний хөгжил-Төрийн алба" сэдэвт сургалтын тайлан

2017-03-27 - 118

Улсын салбарын санхүүгийн хяналтын улсын байцаагч, дотоод аудиторын мэргэшүүлэх сургалтын хүрээнд аймгийн ЗДТГ-аас 2017 оны 03-р сарын 25-ний өдөр зохион байгуулсан “Хүний хөгжил-Төрийн алба” сэдэвт сургалтанд байгууллагын 7 албан хаагчийг хамрууллаа.


Орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт авдаг Хувийн сургууль, цэцэрлэг болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн Захирал болон нягтлан бодогч нарт сургалт зохион байгууллаа.

2017-03-16 - 341

“Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил үйлчилгээ гүйцэтгэсэн байгууллагын шилэн дансны хөтлөлт” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 03-р сарын 10-ны өдрийн 900 цагт Боловсрол соёл урлагын газрын хурлын танхимд


САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017-03-02 - 73

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ