info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны бүтэц орон тоог батлах тухай

2016-07-28 - 1587

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны бүтэц орон тоог батлах тухай Аймгийн засаг даргын 2016 оны А/89 тоот захирамж


Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай

2016-07-28 - 2267

Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай Аймгийн засаг даргын 2016 оны А/158 захирамж


Санхүүгийн хяналт, аудитын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2016-07-28 - 856

Санхүүгийн хяналт, аудитын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Аймгийн засаг даргын 2014 оны А/587 захирамж