info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

Бүх нийтээр мод тарих өдрийг тохиолдуулан Сархиа уулын Хийморийн овооны баруун талын энгэрт шинэс мод тарилаа.

2022-05-23 - 5

Бүх нийтээр мод тарих өдрийг тохиолдуулан Сархиа уулын Хийморийн овооны баруун талын энгэрт шинэс мод тарилаа.


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 04 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ

2022-05-03 - 23

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 04 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 03 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ

2022-04-05 - 42

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 03 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын товч мэдээ


“ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ХОЛБОГДОХ ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТААР ИЛЭРЧ БУЙ НИЙТЛЭГ ЗӨРЧИЛ ДУТАГДАЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ ЦАХИМ СУРГАЛТ

2022-03-31 - 47

“ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ХОЛБОГДОХ ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТ, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТААР ИЛЭРЧ БУЙ НИЙТЛЭГ ЗӨРЧИЛ ДУТАГДАЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ” СЭДЭВТ ЦАХИМ СУРГАЛТ


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 02 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2022-03-07 - 50

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 02 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ


Төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалт

2022-02-14 - 50

Төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалт


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 01 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2022-02-08 - 80

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны 01 дүгээр сард гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ


Захиргааны 3-р байрны гаднах өөрийн эзэмшлийн 50 метр талбайн цас мөсийг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.

2022-01-24 - 82

Захиргааны 3-р байрны гаднах өөрийн эзэмшлийн 50 метр талбайн цас мөсийг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны 12 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2022-01-10 - 78

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны 12 дугаар сард гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ


Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн тайланг дүгнэлээ.

2021-12-20 - 99

Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн тайланг дүгнэлээ.