info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Мэдээ, мэдээлэл

Ажлын тайлан

2018-02-12 - 13

Аймгийн Засаг дарга Д.Батлутын санаачилсан тусламж дэмжлэг шаардлагатай ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх аянг дэмжин Баян-Өндөр сумын Цагаанчулуут багийн 44 гудамжны 03 тоотод оршин суудаг Б.Батбаярт болон түүний гэр бүлийнхэнд хүндэтгэл үзүүлэн албаны албан хаагчдаас хандивласан сар шинийн идээ, гарын бэлэг гардууллаа.


Санхүүүгийн хяналт, аудитын албаны 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-оос 31-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2018-02-02 - 18

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу 17 сургууль, 27 цэцэрлэг нийт 44 байгууллагад ахмад настаны тухай хуулийн хэрэгжилт, ахмадын сангийн үйл ажиллагаанд дотоод аудитыг ажлын 10 хоног, Эрүүл мэндийн газарт орон нутгаас олгосон санхүүжилтийн үр дүнд дотоод аудитыг ажлын 14 хоногт тус тус хийж гүйцэтгэлээ.


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ээс 28-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-12-28 - 57

Орон нутгийн өмчийн газар, Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба, Хот тохижуулах газар, Нийтлэг үйлчилгээний албаны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтыг дуусгаж танилцуулгыг тухайн байгууллагад хүргүүллээ


ЭРДЭНЭТ ХОТЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2017-12-08 - 86

ЭРДЭНЭТ ХОТЫН ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ


Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй хамтарч төрийн байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт хийсэн сургалтын тайлан

2017-12-04 - 73

Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй хамтарч төрийн байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт хийсэн сургалтын тайлан Аймгийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй хамтарч төрийн байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт хийсэн сургалтын тайлан


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ээс 30-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ:

2017-12-04 - 136

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ээс 30-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ:


ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

2017-11-28 - 96

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН


Зөрчлийн тухай хууль, зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн сургалтын тайлан

2017-11-07 - 105

Орхон аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор Ч.Сэлэнгэ 2017 оны 11-р сарын 04-ний өдөр зөрчлийн тухай хууль, зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн сургалтыг Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын өрөөнд зохион байгуулж, албаны 9 албан хаагч хамрагдлаа.


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 10 дугаар сарын 02-оос 31-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-11-01 - 115

Албаны даргаар Д.Сайзмаа 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн аймгийн Засаг даргын Б/33 тоот захирамжаар томилогдон ажиллаж байна


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 оны 7 дугаар сарын 03-аас 31-ны хооронд гүйцэтгэсэн ажлын мэдээ

2017-07-31 - 144

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Засаг даргын төсвийн багцад хамрагдах байгууллагуудын 2017 оны 2 дугаар улирлын шилэн дансны мэдээлэлд хяналт шалгалтын ажлыг ажлын 20 хоног гүйцэтгэх, “Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж” УТҮГ-ын үйл ажиллагаанд санхүүгийн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг ажлын 14 хоног хоногийн дотор тус тус хийх хугацаатай ажиллаж байна.