info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Орхон аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны 2016 оны эхний хагас жилийн хяналт шалгалтын ажлын тоон үзүүлэлт