info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан