info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

ОРХОН АЙМГИЙН 2020 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

 ОРХОН АЙМГИЙН 2020 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН

ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ  

Орхон Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Засаг даргын төсвийн багцад хамаарах 79 байгууллагын 3-р улирлын Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэнд  дотоод аудитыг хийж гүйцэтгэлээ. Цаг хугацаандаа мэдээлсэн байдал 94 хувьтай, иж бүрэн мэдээлэгдсэн байдал 98 хувьтай дүгнэгдэж, аймгийн нэгдсэн дүнгээр Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 93 хувьтай дүгнэгдлээ.  3-р улирлаар байгууллага 79-70 хувьтай, 2 байгууллага ХАНГАЛТГҮЙ үнэлэгээтэй дүгнэгдсэн байна.

  Байршил

  Холбоо барих
  Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст Баг, Захиргааны 3-р байр 2 давхар 212, 213, 214 тоот

Утас : (+976) 70359856
И-мэйл : info@sankhuu.orkhon.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00