info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Цахим сургалт

 Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх газраас зохион байгуулсан “Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” цахим сургалтанд албаны нийт албан хаагчид хамрагдаж гэрчилгээ авлаа.