info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар

 

Албаны 2021 оны  хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Засаг даргын төсвийн багцад хамаарах 82 байгууллагын Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд дотоод аудитыг гүйцэтгэлээ.

2021 оны эхний хагас жилд: Цаг хугацаандаа байршуулж буй байдал 97%, иж бүрэн, үнэн зөв байршуулсан байдал 98%- тай дүгнэгдэж, Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд гүйцэтгэсэн дотоод аудитын нэгдсэн дүн  95%-тай байна.

  Байршил

  Холбоо барих
  Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст Баг, Захиргааны 3-р байр 2 давхар 212, 213, 214 тоот

Утас : (+976) 70359856
И-мэйл : info@sankhuu.orkhon.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00