info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны тухай

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны хамт олон 2021 он

Урд эгнээнд зүүн гараас: СХШУБайцаагч Ц.Тэгшжаргал, Албаны дарга Д.Сайзмаа,  Дотоод аудитор Ж.Лхагвасүрэн

Арын эгнээнд зүүн гараас:  Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Д.Эрдэнэсувд, СХШУБайцаагч  Л.Булганцэцэг,  Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Энхтуяа, Дотоод аудитор Б.Алтаншагай, Ахлах мэргэжилтэн О.Болормаа, Нягтлан бодогч С.Цэрмаа

Тус албанд Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч-1, Ахлах мэргэжилтэн СХШУБайцаагч-1, Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч -2, Дотоод аудитор-3, ХШҮХМэргэжилтэн-1, нягтлан бодогч-1, Архив бичиг хэргийн эрхлэгч-1 нийт-10 албан хаагчийн бүтэц орон тоотойгоор 6 магистр, 4 бакалавр ажиллаж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Байршил

  Холбоо барих
  Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Зэст Баг, Захиргааны 3-р байр 2 давхар 212, 213, 214 тоот

Утас : (+976) 70359856
И-мэйл : info@sankhuu.orkhon.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00