info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856

Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн тайланг дүгнэлээ.

Албаны дарга албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, хууль тогтоомж, холбогдох журмын хүрээнд сайн ажилласан албан хаагчдаа урамшууллаа. Мөн байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын дагуу хамт олноо манлайлж, үр дүнтэй ажилласан Дотоод аудитор С.Идэрмөнхийг “Байгууллагын аврага” ажилтнаар шалгаруулж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнав.