info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Хүний нөөц

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /Гүйцэтгэх албан тушаал/

2023-04-25 - 256

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах тухай зар /Гүйцэтгэх албан тушаал/


Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

2023-02-16 - 207

Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны албан хаагчдын мэдээлэл

2023-02-05 - 150

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны албан хаагчдын мэдээлэл


ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

2023-02-05 - 1236

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ


Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам

2023-01-25 - 280

Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлагдлаа

2023-01-19 - 140

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлагдав.


САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2023 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2023-01-19 - 217

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2023 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2023-01-16 - 154

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Сул орон тоо гарсан тухай

2023-01-16 - 160

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албанд Дотоод аудитор ТЗ-7 зэрэглэл /Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 487 дугаар тогтоолоор шинэчлэгдсэн / албан тушаалд сул орон тоо гарсныг мэдээлж байна.


Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

2023-01-10 - 234

Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам