info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Төсөв, санхүү

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2024 оны 1 дүгээр улирал

2024-05-09 - 18

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2024 оны 1 дүгээр улирал


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 4 дүгээр улирал

2024-02-13 - 68

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 4 дүгээр улирал


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2024 оны батлагдсан төсөв

2024-01-25 - 58

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2024 оны батлагдсан төсөв


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 3 дугаар улирал

2023-10-25 - 39

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 3 дугаар улирал


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 2 дугаар улирал

2023-08-01 - 43

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 2 дугаар улирал


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 1 дүгээр улирал

2023-04-21 - 43

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2023 оны 1 дүгээр улирал


Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

2023-03-01 - 165

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 04 дүгээр улирал

2023-02-22 - 161

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 04 дүгээр улирал


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл

2023-01-24 - 162

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны батлагдсан төсөв

2023-01-24 - 230

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны батлагдсан төсөв