info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Төсөв, санхүү

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

2023-03-01 - 118

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 04 дүгээр улирал

2023-02-22 - 112

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 04 дүгээр улирал


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл

2023-01-24 - 115

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны батлагдсан төсөв

2023-01-24 - 184

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2023 оны батлагдсан төсөв


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны батлагдсан төсөв

2022-08-05 - 209

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2022 оны батлагдсан төсөв


Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл

2022-08-03 - 191

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл


Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 01 дүгээр улирал

2022-07-27 - 298

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2022 оны 01 дүгээр улирал


Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

2022-07-22 - 242

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт