info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Түүхэн товчоо

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны он цагийн товчоо

2023-01-25 - 467

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны он цагийн товчоо


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны он цагийн товчоо

2021-01-28 - 677

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрийн Б/33 дугаар захирамжаар тус албаны даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр Д.Сайзмааг томилсон.


Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны он цагийн товчоо

2016-07-20 - 2402

Аймгийн Дотоод аудитын албыг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын алба гэж өөрчлөн байгуулсан аймгийн Засаг даргын А/587 дугаар захирамж гарсан