info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 154 дүгээр тогтоол "Орон нутгийн өмч эд хөрөнгийг түрээслүүлэх журам"