info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 155 дугаар тогтоол "Орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд орон нутгийн өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх журам"