info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 158 дугаар тогтоол "Орон нутгийн өмчийн үндсэн хөрөнгийн дуудлагын худалдааг зохион байгуулах журам"