info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Улсын салбарын санхүүгийн хяналтын улсын байцаагч, дотоод аудиторын мэргэшүүлэх сургалт