info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Шилэн дансны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 2017 оны 01 сарын 25-наас эхлэн дотоод аудит хийнэ.

Албаны 2017 оны  үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Шилэн дансны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 2017 оны 01 сарын 25-наас эхлэн дотоод аудит хийнэ. Дотоод аудитыг шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 2016 оны 4-р улирлын байдлаар байрших мэдээлэл болон түүнд холбогдох тайлан баримтад тулгуурлан хийж гүйцэтгэнэ. Дээрх шалгалтанд дараах төсвийн байгууллага объектууд хамрагдана.

1 Албан бус сургалтаар насан туршийн боловсрол олгох төв төсвийн байгууллага
2 Эрдэнэт цогцолбор сургууль төсвийн байгууллага
3 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль төсвийн байгууллага
4 Орхон цогцолбор сургууль төсвийн байгууллага
5 Наран цогцолбор сургууль төсвийн байгууллага
6 Эрдэм ахлах сургууль төсвийн байгууллага
7 Жаргалант сумын ЕБС төсвийн байгууллага
8 Ирээдүйн -Одод бүрэн дунд сургууль төсвийн байгууллага
9 2-р сургууль төсвийн байгууллага
10 7-р сургууль төсвийн байгууллага
11 8-р сургууль төсвийн байгууллага
12 14-р сургууль төсвийн байгууллага
13 15-р сургууль төсвийн байгууллага
14 17-р сургууль төсвийн байгууллага
15 18-р сургууль төсвийн байгууллага
16 1-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
17 2-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
18 Жаргалант 3-р цэцэрлэг төсвийн байгууллага
19 4-р цэцэрлэг төсвийн байгууллага
20 5-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
21 6-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
22 7-р цэцэрлэг төсвийн байгууллага
23 8-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
24 9-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
25 10-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
26 11-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
27 15-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
28 16-р цэцэрлэг төсвийн байгууллага
29 17-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
30 18-р цэцэрлэг төсвийн байгууллага
31 19-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
32 20-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
33 21-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
34 22-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
35 23-цэцэрлэг төсвийн байгууллага
36 24-р цэцэрлэг төсвийн байгууллага
37 Бялзуухай цэцэрлэг төсвийн байгууллага
38 Дэгдээхэй цэцэрлэг төсвийн байгууллага
39 Оюу цэцэрлэг төсвийн байгууллага
40 Одод цэцэрлэг төсвийн байгууллага
41 Унага цэцэрлэг төсвийн байгууллага
42 Эрх бүжинхэн цэцэрлэг төсвийн байгууллага
43 Баян-Өндөр соёлын төв төсвийн байгууллага
44 Баянцагаан соёлын төв төсвийн байгууллага
45 Эгшиглэн соёлын төв төсвийн байгууллага
46 Жаргалант сумын соёл мэдээллийн төв төсвийн байгууллага
47 Номын төв төсвийн байгууллага
48 Музей  төсвийн байгууллага
49 Хүүхэд Залуучуудын Театр төсвийн байгууллага
50 Биеийн тамир спортын газар төсвийн байгууллага
51 Жаргалант сумын эрүүл мэндийн төв  төсвийн байгууллага
52 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар  төсвийн байгууллага
53 Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар төсвийн байгууллага
54 Аймгийн Засаг дарга төсвийн байгууллага
55 Аймгийн ЗДТГазар төсвийн байгууллага
56 Аймгийн ИТХурал  төсвийн байгууллага
57 Баян-Өндөр сум ОНТСан
58 Баян-Өндөр сумын ЗДТГазар төсвийн байгууллага
59 Баян-Өндөр сумын ИТХ төсвийн байгууллага
60 Баян-Өндөр сумын Сум Хөгжүүлэх сан  ОНТСан
61 Жаргалант сум ОНТСан
62 Жаргалант сумын ЗДТГазар төсвийн байгууллага
63 Жаргалант сумын ИТХурал төсвийн байгууллага
64 Жаргалант сумын Сум Хөгжүүлэх сан  ОНТСан
65 Нийтлэг үйлчилгээний алба төсвийн байгууллага
66 Орон нутгийн өмчийн газар төсвийн байгууллага
67 Сум дундын ойн анги төсвийн байгууллага
68 Хот тохижуулах газар  төсвийн байгууллага
69 Хотын захирагчийн алба төсвийн байгууллага
70 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газар төсвийн байгууллага
71 Гэр бүлийн ордон ОНӨҮГ ОНӨААТҮГ
72 Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн цогцолборын ашиглалтын өмнөх захиргаа ОНӨААТҮГ
73 Эрдэнэт Ус ДТСүлжээ ОНӨХК ОНӨХК
74 Хот байгуулалт барилга захиалагчын алба ОНӨААТҮГ ОНӨААТҮГ
75 Их шүтээн цогцолбор  ОНӨААТҮГ ОНӨААТҮГ