info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Шилэн дансны тухай

 Шилэн дансанд бүтэн жилээр оруулах аудитын тайлан, дүгнэлт зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан цэсний мэдээллийг PDF файлаар оруулахыг анхаарна уу? хуулийн хугацаа 2017.07.01-ны дотор, мөн амралтын үе эхэлсэнтэй холбоотойгоор шилэн дансны мэдээллийг оруулах үйл ажиллагааг хуулийн хугацаа хоцролгүй зохион байгуулж, шилэн дансны 2-р улирлын тайланг 2017.07.07-ны дотор илгээнэ үү.