info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Шилэн дансны тайлан илгээх тухай

 Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийн дагуу 2-р улирлын тайланг 2017 оны 07-р сарын 07-ны дотор байгууллагын админ буюу дотоод хяналтын ажилтан хянаж цахимаар илгээнэ үү. Тайланг илгээх зааврыг “Байгууллагын админ” гарын авлагаас ашиглах боломжтой. Санхүүгийн хяналт, аудитын алба утас 70359856