info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Аймгийн Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай.