info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санал, өргөдөл, гомдлын 2020 оны 04-р улирлын тайлан