info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санал, өргөдөл гомдлын 2021 оны 01-р улирлын тайлан