info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Албаны даргын 2020 оны үр дүнгийн гэрээг 2020 оны 12 дугаар сарын 25нд дүгнүүлэв.