info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО-MNS ISO 9001:2016 СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

 Аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтэсээс зохион байгуулсан “Чанарын менежментийн тогтолцоо-mns iso 9001:2016 стандартыг нэвтрүүлэх арга зүй” сэдэвт сургалтад 2 албан хаагч хамрагдаж, гэрчилгээ авлаа.