info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Албаны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-нд дүгнүүлнэ.