info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны дотоод аудитын шалгалтын 2022 оны 01 дүгээр сарын мэдээ

        Албаны 2022 оны дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд 2021 оны 04 дүгээр улирлын байдлаар Засаг даргын төсвийн багцад хамаарах 83 байгууллагын Шилэн дансны тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор баталсан Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ын хэрэгжилтэд дотоод аудит хийгдэж байна.