info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалт

 Төрийн албан хаагчийн "Мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалт"-д байгууллагын дотоод аудитор, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хариусан мэргэжилтэн нар 2021 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн цахимаар хамрагдаж байна.