info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө