info@sankhuu.orkhon.gov.mn      (+976) 70359856
 

Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны он цагийн товчоо

 Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого”, Орхон аймаг, Эрдэнэт хотын “Ногоон, тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилт-2025” Аймгийн Засаг даргын 2019 оны  А/143 тоот захирамж, Албаны даргын 2019 оны А/28 тоот тушаалыг үндэслэн байгууллагын үйл ажиллагаанд Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 Олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх зорилт тавьж, 2019 оноос менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж амжилттай нэвтрүүллээ.